2018-09-11 08:12  -  jakada

Zadanie domowe - wszystkie grupy

Zadanie domowe - wszystkie grupy

Zadanie: https://www.youtube.com/watch?v=X40sdetPKTo


"Test" odbędzie się na ostatnim wrześniowym treningu :)