2020-05-15 15:31  -  Unia Kosztowy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Zarząd Unii Kosztowy zaprasza na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze. Odbędzie się ono w piątek 29.05.2020 o godz. 18.00 w Domu Przyjęć Kaprys w Mysłowicach przy ulicy Kościelniaka 139.  Zgodnie ze statutem klubu II termin zebrania ustalono na godz. 18.30. Na zebraniu wybrane zostaną nowe władze klubu.

Ze względów na konieczność spełnienia wymogów sanitarnych, prosimy członków klubu o potwierdzenie swojej obecności u p. Rafała Włoska, tel.: 517-302-621