2021-03-27 11:27  -  Unia Kosztowy

Obiekt przy ul. Paderewskiego 4 zamknięty!

Obiekt przy ul. Paderewskiego 4 zamknięty!

W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Unia Kosztowy informuje, iż od dnia 27.03.2021 r. do dnia 18.04.2021 r. obiekt będący we władaniu klubu zostaje zamknięty.