2020-03-06 21:35  -  Unia Kosztowy

Propozycja Miasta

Propozycja Miasta

Wobec dużego zainteresowania bieżącą sytuacją Unii Kosztowy, w poniższej informacji przekazujemy  propozycje jakie otrzymaliśmy dzisiaj ze strony miejskiej. 

MOSiR Mysłowice oraz przedstawiciele Urzędu Miasta zaproponowali:

1. Jeśli chodzi o bazę: Unia Kosztowy ma otrzymać 50 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bazy sportowej (stanowi to około 50 % rzeczywistych kosztów). Zadeklarowano także chęć wpisania koszów naszego obiektu do budżetu MOSiR w 2021 roku oraz dodatkowe wsparcie rzeczowe w sprzęcie sportowym (pod koniec bieżącego roku)

2.  Jeśli chodzi o drużyny seniorów: wsparcie zaproponowano Silesii Volley Mysłowice oraz Górnikowi 09. Dla IV ligowej Unii Kosztowy nie przewidziano środków z tej puli. 


Podsumowując, jeśli chodzi o bazę (o ile dzisiejsze deklaracje zmaterializują się) w bieżącym roku Unia Kosztowy (w przeciwieństwie do innych mysłowickich klubów) musi wygospodarować około 50 000 zł na utrzymanie infrastruktury. Jednocześnie drużyna seniorów (w przeciwieństwie do innych drużyn seniorskich w Mieście) nie otrzyma żadnego wsparcia finansowego). Jeżeli te propozycje wejdą w życie w niezmienionej formie oznacza to dla naszego klubu:

1. Klub utrzyma swój obiekt na minimalnym poziomie (bez inwestycji, tylko bieżące utrzymanie) Złożą się na to: 50 tys, zł wsparcia miasta, 50 tys. zł środków własnych klubu (składki rodziców, sponsorzy)

2. Drużyna seniorów w czerwcu przestanie istnieć (ze względu na wycofanie się głównego sponsora tej drużyny wraz z końcem sezonu oraz brak wsparcia miejskiego)


Likwidacja drużyny seniorskiej jest dla klubu trudna do zaakceptowania. W związku z powyższym przekazaliśmy Dyrektorowi MOSiR prośbę o zmianę przedstawionych wyżej propozycji i uwzględnienie dotacji na I drużynę. Takie działanie dałoby szansę przyszłemu Zarządowi (będzie on wybrany 29.05)  na utrzymanie tej drużyny mimo wycofania się głównego sponsora.